Currently browsing category

İngilis dilini öyrənək

İngilis dilini öyrənək

İngilis dili dünyada geniş yayılmış beynəlxalq dillərdən biridir və müasir dünyamızda ingilis dilini bilmək bir həyati zərurətə çevrilib. Bu gun məlumatlı oımaq, özünü realizə edə bilmək, həmçinin, karyera qurmaq üçün ingilis dilini bilmək vacib bir amil kimi ortaya cixir. Əslində bu, XIX əsrdə Britaniya imperiyasının müstəmləkəçi siyasətinin, XX-XXI əsrlərdə isə ABŞ-ın …