Currently browsing tag

eskizlər

Eskizlər

Bismillahir rəhmanir rəhim Müxtəlif səpgidə çoxlu qeydlərim var: bədii, publisistik, elmi və s. Onlardan bəzisi, bəlkə də, bir kitabın, bəzisi bir məqalənin mövzusu ola biləcək qeydlərdir, bəzisi isə bir məqalənin, ya kitabın yükündən ağır yük daşıyan bir söz — ifadədir. Kimsə onlarda mən onlara verdiyim mənanı görə bilər, kimsə yox. Mən …